营业时间

周一至周五,8:00 - 9:00

致电我们

+13013855701

给我们发电子邮件

mccurley@att.net

售16.37万元,凡尔赛C5 X FM版上市

Author:博亚app最新官网入口-博亚app最新下载 In:2022-04-30 售16.37万元,凡尔赛C5 X FM版上市

日前,咱们从春风雪铁龙官方获悉 ,旗下凡尔赛C5XFM版正式上市,该车是春风雪铁龙经由过程交通播送频道征集客户需求,共创出的专属版车型 ,新车售价为16.37万元 。比拟平凡版车型 ,新车增长了一些专属设计,同时在配置方面也形成为了必然的差异化。  

外不雅方面,新车总体轮廓与平凡版车型连结一致 ,极具辨识度的前脸共同上苗条的车身,让整车看上去十分时尚。而这次上市的凡尔赛C5XFM版在外不雅的变化重要是在细节部门增长了方面增长了FM专属徽章 。此外,新车还新增了鎏金绿 、太空银、珠光白三种车身颜色 ,供消费者举行选择 。  

配置方面,凡尔赛C5XFM版配备了Claudia真皮座椅,并增长了同级领先的3D彩色eHUD昂首显示。新车还配备了前视摄像头以及毫米波雷达 ,搭载的C-Pilot辅助驾驶体系,拥有全速自顺应巡航体系、主动紧迫制动 、车道连结辅助 、前向碰撞预警、主动切换远近光灯等智能安全配置。  

动力部门,凡尔赛C5XFM版依旧搭载的是1.6T策动机 ,最年夜功率为129kW,峰值扭矩为250Nm,传动体系匹配8挡手自一体变速器 ,百千米综合油耗为5.8升 。

博亚app最新官网入口-博亚app最新下载
【读音】:

rì qián ,zán men cóng chūn fēng xuě tiě lóng guān fāng huò xī ,qí xià fán ěr sài C5XFMbǎn zhèng shì shàng shì ,gāi chē shì chūn fēng xuě tiě lóng jīng yóu guò chéng jiāo tōng bō sòng pín dào zhēng jí kè hù xū qiú ,gòng chuàng chū de zhuān shǔ bǎn chē xíng ,xīn chē shòu jià wéi 16.37wàn yuán 。bǐ nǐ píng fán bǎn chē xíng ,xīn chē zēng zhǎng le yī xiē zhuān shǔ shè jì ,tóng shí zài pèi zhì fāng miàn yě xíng chéng wéi le bì rán de chà yì huà 。  

wài bú yǎ fāng miàn ,xīn chē zǒng tǐ lún kuò yǔ píng fán bǎn chē xíng lián jié yī zhì ,jí jù biàn shí dù de qián liǎn gòng tóng shàng miáo tiáo de chē shēn ,ràng zhěng chē kàn shàng qù shí fèn shí shàng 。ér zhè cì shàng shì de fán ěr sài C5XFMbǎn zài wài bú yǎ de biàn huà zhòng yào shì zài xì jiē bù mén zēng zhǎng le fāng miàn zēng zhǎng le FMzhuān shǔ huī zhāng 。cǐ wài ,xīn chē hái xīn zēng le liú jīn lǜ 、tài kōng yín 、zhū guāng bái sān zhǒng chē shēn yán sè ,gòng xiāo fèi zhě jǔ háng xuǎn zé 。  

pèi zhì fāng miàn ,fán ěr sài C5XFMbǎn pèi bèi le Claudiazhēn pí zuò yǐ ,bìng zēng zhǎng le tóng jí lǐng xiān de 3Dcǎi sè eHUDáng shǒu xiǎn shì 。xīn chē hái pèi bèi le qián shì shè xiàng tóu yǐ jí háo mǐ bō léi dá ,dā zǎi de C-Pilotfǔ zhù jià shǐ tǐ xì ,yōng yǒu quán sù zì shùn yīng xún háng tǐ xì 、zhǔ dòng jǐn pò zhì dòng 、chē dào lián jié fǔ zhù 、qián xiàng pèng zhuàng yù jǐng 、zhǔ dòng qiē huàn yuǎn jìn guāng dēng děng zhì néng ān quán pèi zhì 。  

dòng lì bù mén ,fán ěr sài C5XFMbǎn yī jiù dā zǎi de shì 1.6Tcè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ wéi 129kW,fēng zhí niǔ jǔ wéi 250Nm,chuán dòng tǐ xì pǐ pèi 8dǎng shǒu zì yī tǐ biàn sù qì ,bǎi qiān mǐ zōng hé yóu hào wéi 5.8shēng 。

发表评论